Lø­ren­skog trues av kon­kurs

Aftenposten - - Sport -

Lø­ren­skog is­hockey har hav­net i øko­no­misk kri­se. Elite­se­rie­klub­ben ber nå om hjelp for å over­le­ve. – Lø­ren­skog Is­hockey­klubb lig­ger syl­tynt an øko­no­misk. De mang­ler pen­ger, spon­so­rer, til­skue­re og good­will fra sine na­er­mes­te, he­ter det inn­led­nings­vis i en presse­mel­ding fra klub­ben. Vi­de­re frem­går det at klub­ben i øye­blik­ket har rundt én mil­lion kro­ner i gjeld til uli­ke le­ve­ran­dø­rer. Sam­ti­dig hen­ger man etter på ut­be­ta­ling av lønn til spil­ler­ne. Den­ne se­son­gen har klub­ben hatt et til­skuer­snitt på 261. Går klub­ben kon­kurs, blir an­gi­ve­lig også bredde­av­de­lin­gen li­den­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.