Godt grep om sa­ken

Aftenposten - - Navn -

Pres­sens ano­ny­me hel­ter er de som job­ber på des­ken. I til­legg til å sør­ge for at jour­na­lis­te­nes mer el­ler mind­re sam­men­hen­gen­de ord­gy­te­ri­er blir pre­sen­tert i et le­se­lig for­mat, tar de an­svar for at tit­le­ne skal bli po­ten­te og pir­re le­ser­ne. TV2 om­tal­te ny­lig et enormt vegg­ma­le­ri i Stock­holm som har vek­ket an­støt.

Mens jour­na­lis­ten had­de ut­styrt ar­tik­ke­len med den slap­pe over­skrif­ten «Kunst­verk vek­ker opp­sikt i Sve­ri­ge», tok nett­des­ken et fast grep om sa­ken. Un­der et il­lust­re­ren­de bil­de av vegg­ma­le­ri­et, som vi­ser en svul­men­de, blå pe­nis, står tit­te­len:

«Får ikke stå»

En god dag på nett­des­ken til TV2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.