I fullt trav mot gam­bling

Aftenposten - - Navn -

Frp har mar­kert seg sterkt i re­gje­rings­sam­ar­bei­det si­den 2013. Par­ti­et har brakt oss fri­hets­sym­bo­ler som seg­way, lakris­piper og NM i po­ker. Men kam­pen for et åp­ne­re samfunn stop­per ikke der. Oslo Frp frem­mer et for­slag om at det bør bli lov­lig med ka­si­no på trav­ba­ne­ne for lands­mø­tet i april.

Det gjen­står å se om re­so­lu­sjons­for­sla­get blir ved­tatt. Det kan va­ere vi er på vei fra vel­ferds­sta­ten til vedde­løps­sta­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.