Slik er lo­ven

Aftenposten - - Nyheter -

I Nor­ge reg­nes po­ker som et spill med helt el­ler del­vis til­fel­dig ut­fall.

Sli­ke spill er for­budt å ar­ran­ge­re uten til­la­tel­se fra Lot­teri­til­sy­net. Po­ker er imid­ler­tid til­latt i små venne­lag på maks ti per­soner der inn­sat­sen ikke over­sti­ger 1000 kro­ner. Si­den 2015 har det også va­ert ar­ran­gert et lov­lig NM i po­ker i Nor­ge.

Iføl­ge lo­ven er det for­budt å dri­ve mar­keds­fø­ring el­ler for­mid­ling av lot­te­ri­er og spill (mot det nors­ke mar­ke­det) som ikke har til­la­tel­se fra nors­ke myn­dig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.