McQue­en åp­ner Lon­don-fes­ti­va­len

Aftenposten - - Kultur -

Hit­re­gis­sø­ren Ste­ve McQue­en får aeren av å åpne høs­tens Lon­don Film Fes­ti­val (LFF).

Han vant Os­car med sin for­ri­ge film, 12 Years a Sla­ve. Nå leg­ger lon­do­ne­ren McQue­en sis­te hånd på opp­føl­ge­ren Wi­dows, som av LFF be­skri­ves som en «mo­der­ne thril­ler om krim, li­den­skap og kor­rup­sjon».

Pre­mie­ren fin­ner sted ons­dag 10. ok­to­ber, opp­ly­ser fes­ti­va­len i en presse­mel­ding.

– Det­te er rik story­tel­ling fra en fa­bel­ak­tig film­ska­per som ut­fors­ker pro­ble­mer rundt rase, klas­se og kjønn, sam­ti­dig som han le­ve­rer både stil- og spen­nings­mes­sig, sier kunst­ne­risk an­svar­lig Tri­cia Tutt­le. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.