Rigg­an­sat­te de­mon­strer­te i Oslo

Aftenposten - - Nyheter -

En de­le­ga­sjon med ne­der­lands­ke rigg­an­sat­te de­mon­strer­te i går uten­for det nors­ke sel­ska­pet Borr Dril­lings kon­to­rer i Oslo.

Bak­grun­nen er at Borr Dril­ling tid­li­ge­re i år kjøp­te opp det ne­der­lands­ke sel­ska­pet Pa­ra­gon Off­shore og har se­ne­re vars­let sto­re end­rin­ger.

«Den nye ei­e­ren, Borr Dril­ling, øns­ker å nes­ten leg­ge ned det tid­li­ge­re Pa­ra­gon Off­shore­kon­to­ret i Be­ver­wijk i Ne­der­land, noe som in­ne­ba­erer en trus­sel for job­be­ne til mer enn 70 an­sat­te på kon­to­ret el­ler på rig­ge­ne», skri­ver fag­for­enin­gen Nau­ti­lus, som or­ga­ni­se­rer ne­der­lands­ke sjø­of­fi­se­rer.

– 70 an­sat­te, både fra kon­to­re­ne og rig­ge­ne, har skre­vet un­der og de er red­de for job­be­ne sine. De kjem­per for job­ben sin og mot so­si­al dum­ping, sier fag­for­enings­le­der Sa­scha Mei­jer i Nau­ti­lus. NTB har uten hell for­søkt å kom­me i kon­takt med Borr Dril­ling for kom­men­ta­rer i sa­ken. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.