Ten­åring drept på Gaza­stri­pen

Aftenposten - - Nyheter -

To pa­le­sti­ne­re, blant dem en 14 år gam­mel gutt, er skutt og drept av is­ra­els­ke sol­da­ter på Gaza­stri­pen, iføl­ge helse­de­par­te­men­tet i den pa­le­stins­ke en­kla­ven. Gut­ten ble skutt i ho­det øst for Ja­ba­lia nord på den Ha­mas­styr­te Gaza­stri­pen i går. En ikke iden­ti­fi­sert pa­le­sti­ner ble drept i naer­he­ten av Khan You­nis. 30 and­re ble skutt og så­ret da pa­le­sti­ne­re de­mon­strer­te fle­re ste­der langs det tungt be­vok­te­de grense­gjer­det mot Is­rael. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.