3

Aftenposten - - Nyheter -

– Ver­di­en av bo­nus­po­en­ge­ne må be­reg­nes når de bru­kes, noe som kan va­ere vans­ke­lig. Men ver­di­en fin­ner en i ut­gangs­punk­tet ved å se på om­set­nings­ver­di­en av sam­me rei­se, på det tids­punk­tet den an­sat­te kjø­per den pri­va­te rei­sen med bo­nus­po­en­ge­ne. Sam­me rei­se be­tyr rei­se til og fra sam­me av­reise­sted og de­sti­na­sjon med sam­me klas­se, rute­ti­der, ser­vice og så vi­de­re, kjøpt uten bo­nus­po­eng. En må kun­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.