Ti­vo­li­ar­bei­de­re på­gre­pet

Aftenposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et ak­sjo­ner­te i går mot et om­rei­sen­de ti­vo­li i Tønsberg og på­grep 13 ukrai­ne­re som skal ha mang­let gyl­dig ar­beids­til­la­tel­se.

Al­le de på­grep­ne er frak­tet til ut­len­dings­in­ter­na­tet Tran­dum i på­ven­te av ved­tak fra UDI om ut­vis­ning fra Nor­ge, opp­ly­ser Sør­øst po­liti­dis­trikt. Ti­vo­li­et var en del av Mes­sa­fes­ti­va­len i Tønsberg. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.