– Ma­fio­si er ikke krist­ne

Aftenposten - - Nyheter -

– Man kan ikke både tro på Gud og til­hø­re ma­fia­en, sa pa­ve Frans i den si­ci­li­ans­ke byen Pa­ler­mo i går. Pa­ven var ikke nå­dig med ma­fia­en da han be­søk­te den ita­li­ens­ke øya, der Co­sa Nost­ra-nett­ver­ket er ak­tivt.

– De som til­hø­rer ma­fia­en, le­ver ikke et kris­tent liv. De le­ver blas­fe­mis­ke liv, sa Frans un­der en uten­dørs­mes­se. – Forand­re dere! Slutt å ten­ke på dere selv og pen­ge­ne de­res, kon­ver­ter! sa han.

Pre­ke­nen ble holdt til aere for pres­ten Giu­sep­pe «Pi­no» Pug­li­si, som ble drept av ma­fia­en da han for 25 år siden for­søk­te å berge fat­ti­ge ung­dom­mer fra or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.