King med sco­ring og mål­gi­ven­de pas­ning

Aftenposten - - Sport -

Bourne­mouth –

Leices­ter 4–2

Jos­hua King mar­ker­te seg i Bourne­mouths sei­er over Leices­ter i går. Lands­lags­pro­fi­len la opp til kam­pens førs­te mål og sco­ret se­ne­re fra straffe­mer­ket.

På den en­gels­ke sør­kys­ten var ver­te­ne nåde­løst ef­fek­ti­ve. Ryan Fra­ser og King sør­get for at Bourne­mouth le­det med tre mål etter 41 mi­nut­ters spill.

Fra­ser fik­set 1–0 da han ble spilt gjen­nom av King etter en kont­ring. I det 37. mi­nutt ble Fra­ser to­måls­sco­rer. Den­ne gan­gen fikk han nett­sus med venstre­fo­ten.

Tre mi­nut­ter se­ne­re hand­set Ri­car­do Pe­rei­ra da en ball fra King traff por­tu­gi­se­ren. Fra straffe­mer­ket var King sik­ker og send­te Kas­per Sch­meichel feil vei. Det var nord­man­nens and­re mål fem kam­per ut i den nye Premier League-se­son­gen.

To­talt står King med 32 PL­mål siden han kom til Bourne­mouth som­mer­en 2015.

Bourne­mouth over­ras­ket stort da klub­ben over­lev­de sin førs­te Premier League-se­song i 2015/16. Siden har Ed­die Howes menn holdt seg greit unna ned­rykk­s­trøb­bel, og la­get fra sør­kys­ten ser ut til å ba­re fort­set­te den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen på øvers­te nivå i en­gelsk fotball.

Etter fem kam­per står Bourne­mouth med 10 av 15 mu­li­ge po­eng. Det er krutt­sterkt av King og co. Klub­bens ene tap så langt kom etter to sene bak­lengs­mål borte mot Chelsea i for­ri­ge se­rie­run­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.