Le­nin­grad Cow­boys

Aftenposten - - Striper Og Spill - At­le Grønn

Man skul­le tro hvits spill var juks, had­de det ikke va­ert for at par­ti­et ble spilt i Le­nin­grad i 1973 da data­ma­ski­ne­ne knapt kun­ne skil­le en lø­per fra en sprin­ger. Man kun­ne tro par­ti­et var kon­stru­ert, had­de det ikke va­ert for at ta­pe­ren Vik­tor «den gru­som­me» Kortsj­noj all­tid kjem­pet for hver enes­te bon­de som om det sto om li­vet.

Om hvit­spil­le­ren vet vi føl­gen­de: Han var sjakk­tre­ner i Le­nin­grad, spil­te ald­ri uten­lands, men holdt li­ke­vel stor­mes­ter­nivå til tross for at han for­melt ikke nåd­de høy­ere enn den lo­ka­le sov­je­tis­ke mes­ter­tit­te­len.

Kortsj­noj

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.