Navne­dag Hilde­gunn, Hilde­bjørg

Aftenposten - - Navn -

I dag har Hilde­gunn og Hilde­bjørg navne­dag. For­sta­vel­sen Hild kom­mer fra det nor­rø­ne hildr som be­tyr «strid», og etter­sta­vel­sen kom­mer av grunn – opp­rin­ne­lig gunnr – som også be­tyr «strid». Di­rek­te over­satt får nav­net Hilde­gunn be­tyd­nin­gen «strid-strid». År­sa­ken kan va­ere at en pike er opp­kalt etter to for­fed­re. En mer na­tur­lig over­set­tel­se av nav­net er imid­ler­tid «stridsmøy». Nav­net Hilde­bjørg har sam­me for­sta­vel­se: hild som alt­så be­tyr «strid», og er et val­kyrje­navn. Den and­re de­len, bjørg, kan over­set­tes med «ber­ging» el­ler «hjelp». Hilde­bjørg er «hun som hjel­per i strid». (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.