90 Ju­bi­lan­ter

Aftenposten - - Navn -

In­ge­ni­ør AR­NE THORLEIF REBNES,

Klei­va 30, 1088 Oslo.

Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net ma­skin­sjef og in­ge­ni­ør, med ar­beids­om­rå­de sa­er­lig in­nen drift og plan­leg­ging. Han var kon­su­lent in­nen data­styr­te sys­te­mer, først an­satt i Da­na Con­sult med ar­beids­opp­ga­ver in­nen han­dels­ma­ri­nen, for både nors­ke og uten­lands­ke re­de­ri­er. Se­ne­re had­de han kon­su­lent­stil­ling i det dans­ke re­de­ri­et DFDS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.