Car­s­ten Jen­sen (66)

Aftenposten - - Kultur -

Dansk for­fat­ter og jour­na­list. Født 24. juli 1952 i byen Marstal på den dans­ke øya AErø. Krigs­kor­re­spon­dent/lit­te­ra­tur­kri­ti­ker i Po­li­ti­ken på 1980-tal­let. Slo gjen­nom som for­fat­ter i 1996–1997 med reise­bø­ke­ne Jeg har sett ver­den be­gyn­ne og Jeg har hørt et stjerne­skudd.

I 2006 kom ro­ma­nen Vi, de druk­ne­de. Den hand­ler om fire ge­ne­ra­sjo­ner med dans­ke sjø­folk fra Marstal. I 2015 ut­kom den kri­ti­ker­ros­te Den førs­te sten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.