Pik Bot­ha er død

Aftenposten - - Nyheter -

Det sør­afri­kans­ke apart­heid­re­gi­mets sis­te uten­riks­mi­nis­ter Pik Bot­ha er død, 86 år gam­mel, opp­ly­ser fa­mi­li­en. Bot­ha var sør­afri­kansk uten­riks­mi­nis­ter i 17 år og frem­sto som en iv­rig for­sva­rer av rase­skille­po­li­tik­ken over­for en kri­tisk og for­døm­men­de om­ver­den. Først tre år etter apart­heid­re­gi­mets fall be­kla­get Bot­ha of­fent­lig at han ikke had­de gjort mer for å av­skaf­fe den in­sti­tu­sjo­na­li­ser­te un­der­tryk­kin­gen av Sør-Afri­kas svar­te ma­jo­ri­tet. Da han møt­te for den sør­afri­kans­ke sann­hets­kom­mi­sjo­nen i 1997 be­kla­get Bot­ha også at det ikke var gjort mer for å etter­fors­ke sik­ker­hets­styr­ke­nes drap og tor­tur på apart­heid­mot­stan­de­re opp gjen­nom åre­ne. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.