Fle­re sik­tet for dyr­king av can­na­bis­plan­ter

Aftenposten - - Nyheter -

Fle­re per­soner er sik­tet for dyr­king av can­na­bis­plan­ter i Gjø­vik-om­rå­det. En per­son ble fre­dag va­re­tekts­fengs­let i sa­ken, opp­ly­ser Inn­lan­det po­liti­dis­trikt.

– Det er fore­tatt ran­sa­king fle­re ste­der, der­iblant på et ute­sted. Po­li­ti­et har be­slag­lagt can­na­bis­plan­ter. Po­li­ti­et har imid­ler­tid ikke be­slag­lagt plan­ter på ute­ste­det, opp­ly­ser po­li­ti­et.

– Po­li­ti­et skal nå gjø­re en grun­dig etter­forsk­ning og job­ber med å få over­sikt i sa­ken. Det vil bli gjort tak­tis­ke og tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser, opp­ly­ses det vi­de­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.