Hum­mer­fis­ker kri­tisk ska­det – én sav­net etter for­lis

Aftenposten - - Nyheter -

En mann er fløy­et til syke­hus etter å ha blitt hen­tet liv­løs opp av sjø­en i Bokn i Rogaland. En an­nen mann er sav­net etter at sjar­ken de­res gikk ned. Man­nen som ble hen­tet opp av van­net, er i 50-åre­ne. Han var liv­løs og måt­te ha hjer­te- og lunge­red­ning av per­so­nell i luft­am­bu­lan­sen. Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus i Ber­gen opp­lys­te klok­ken 16.25 at man­nen er kri­tisk ska­det.

En mann i 40-åre­ne, som var med i sjar­ken for å fiske hum­mer, har va­ert sav­net i fle­re ti­mer. Det 9 me­ter lan­ge far­tøy­et med all sann­syn­lig­het har gått ned i far­van­net ved Buss­hol­ma­ne og Sau­øya i Ars­vå­gen i Rogaland. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.