Det­te er om­rå­der sol­da­te­ne skal unn­gå

Aftenposten - - Nyheter -

1. Om­rå­der som na­sjo­nal­park el­ler na­tur­re­ser­vat.

2. Sen­si­ti­ve om­rå­der som ned­slags­felt for drikke­vann el­ler for Rø­ros, som står på UNESCO­lis­ten.

3. Støy­sen­si­ti­ve ob­jek­ter, der det skal va­ere buf­fer på 200 m og 1000 fot, som vi­ser hvor bla.a. kyl­lin­ger og hes­ter hol­der til. 4. For­bud­te ob­jek­ter som drikke­vanns­kil­der.

5. For­bud­te ob­jek­ter som akva­kul­tur, der det skal va­ere en buf­fer på 200 m.

6. For­bud­te ob­jekt av ty­pen kul­tur­min­ner, der det skal va­ere en buf­fer på 200 m.

FOTO: LARS BRYH­NI

Bon­de Lars Bryh­nis eget bil­de av øde­leg­gel­ser som fort­satt er syn­li­ge, fire år etter at tun­ge strids­vog­ner be­søk­te går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.