Varme­re­kor­der

Aftenposten - - Nyheter -

Grade­stok­ken bik­ket 20 gra­der to ste­der i Trøn­de­lag i går etter­mid­dag. Så varmt har det ald­ri va­ert i lands­de­len så sent på høs­ten, mel­der Adresse­avi­sen. Med 20,5 gra­der på Vaer­nes og 20,2 gra­der på Kvit­ha­mar var beg­ge måle­sta­sjo­ne­ne i Stjør­dal bare hen­holds­vis 0,4 og 0,2 gra­der fra varme­re­kor­de­ne for ok­to­ber satt i 1995 og 2005, iføl­ge avi­sen. Selv om ikke ok­to­ber-re­kor­de­ne ble slått, var det var­me­re enn det noen gang tid­li­ge­re er målt så sent i må­ne­den. Yt­ter­li­ge­re seks måle­sta­sjo­ner har målt mel­lom 19 og 20 gra­der. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.