Vil job­be med Mou­rin­ho igjen

Aftenposten - - Sport -

Eden Hazard ved­går nå at han erg­rer seg over må­ten den for­ri­ge pe­rio­den med Jo­sé Mou­rin­ho som ma­na­ger end­te.

Til bel­gis­ke avi­sen HLN, gjen­gitt av Sky Sports, snak­ker Hazard om hvor­dan Mou­rin­hos and­re Chelsea-pe­rio­de end­te i det han om­ta­ler som en ne­ga­tiv spi­ral. Hazard sier at han send­te Mou­rin­ho en SMS etter at por­tu­gi­se­ren fikk spar­ken. Der be­kla­get bel­gi­e­ren egne pre­sta­sjo­ner.

– Hvis noen spør meg nå om det er én tre­ner jeg øns­ker å job­be med igjen, må det va­ere Mou­rin­ho, sier Chelsea-stjer­nen – som også går også i stru­pen på sin tid­li­ge­re ma­na­gers kri­ti­ke­re.

– Mou­rin­hos ryk­te som en eks­tremt de­fen­siv ma­na­ger, er ikke helt rik­tig. Han er ikke like of­fen­siv som Pep Guar­dio­la, men den sis­te se­son­gen vi vant liga­en, sco­ret vi både man­ge mål og spil­te man­ge gode kam­per, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.