Tror To­moe Zeni­mo­to Hvas (18) blir Nor­ges nye svømme­stjer­ne

Aftenposten - - Forside -

Thier­ry Hen­ry (41) blir ny tre­ner i Mona­co. Klub­ben be­kref­tet selv an­set­tel­sen av den frans­ke fot­balle­gen­den i går. Hen­ry har va­ert kjempe­fa­vo­ritt til å over­ta klub­ben fra fyrste­døm­met etter at por­tu­gi­sis­ke Le­onar­do Jar­dim fikk spar­ken som tre­ner tid­li­ge­re den­ne uken.

Den frans­ke avi­sen L’Equi­pe meld­te al­le­re­de fre­dag at par­te­ne er eni­ge om en tre­års­kon­trakt. I går kom be­kref­tel­sen fra Mona­co. Hen­ry har sig­nert en av­ta­le som strek­ker seg til som­mer­en 2021.

– Jeg er vel­dig glad for å va­ere til­ba­ke i den­ne klub­ben, og jeg er klar for å møte de ut­ford­rin­ge­ne som ven­ter. Jeg kan nes­ten ikke ven­te på å få møte spil­ler­ne og å star­te ar­bei­det, sier Hen­ry.

Mona­co lig­ger på en be­skje­den 18.-plass i den frans­ke topp­se­ri­en. Klub­ben har slitt i mot­bak­ke den­ne se­son­gen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.