Vi vil bru­ke 51 mil­li­ar­der på jule­fei­ring

Aftenposten - - Nyheter -

Nord­menn plan­leg­ger i snitt å bru­ke 1118 kro­ner mer på årets jule­fei­ring enn i fjor.

– Husk at det også kom­mer en tid etter jul. Det er fort gjort å bru­ke mer enn plan­lagt, og da kan ja­nu­ar bli eks­tra mørk, sier for­bru­ker­øko­nom Sil­je Sand­mael i DNB.

En un­der­sø­kel­se Ip­sos har la­get for DNB, vi­ser at hver nord­mann i snitt plan­leg­ger å bru­ke 12.288 på årets jule­fei­ring – en øk­ning på 10 pro­sent fra be­lø­pet vi plan­la å bru­ke un­der ju­len i fjor. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.