Ten­åring ga Sol­bak­ken der­by-sei­er

Aftenposten - - Sport -

19-åri­ge Jo­nas Wind ble match­vin­ner på over­tid da FC Kø­ben­havn slo erke­ri­val Brønd­by 1–0 i gårs­da­gens lo­kal­opp­gjør i dansk fot­ball.

Det gikk mot et mål­løst der­by foran 20.731 til­skue­re da den unge inn­byt­te­ren duk­ket opp i fel­tet og ham­ret bal­len i mål via stol­pen, til gle­de for tre­ner Stå­le Sol­bak­ken.

Spil­let sto ikke i stil med den flot­te ram­men rundt kam­pen på Brønd­by sta­dion. Sa­er­lig var førs­te om­gang fat­tig på fint spill og dra­ma­tis­ke si­tua­sjo­ner.

Etter pau­se kom spil­let seg be­trak­te­lig, og da ble det også skapt sjan­ser som bur­de gitt sco­ring før i til­leggs­mi­nut­te­ne.

Flest sjan­ser had­de Sol­bak­kens lag, og Ni­co­lai Boile­sen mis­set i fri po­si­sjon foran mål før Wind til slutt traff blink.

Med sei­e­ren er FC Kø­ben­havn på ta­bell­topp med 34 po­eng på 15 kam­per. Brønd­by er helt nede på 9.-plass med bare 18 po­eng. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.