75

Aftenposten - - Navn -

Pro­fes­sor eme­ri­tus KJELL MAG­NE YRI

Kirke­vei­en 20, 1480 Slat­tum Ju­bi­lan­ten blei fødd på Hareid. Inn­til opp­nådd pen­sjons­al­der var han pro­fes­sor i ling­vis­tikk ved Insti­tutt for ling­vis­tikk og nor­dis­tikk (ILN) ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Etter teo­lo­gisk em­bets­ek­sa­men, med til­legg av gresk mel­lom­fag, var ju­bi­lan­ten ho­vud­oms­etjar for Det nye tes­ta­men­tet på mo­der­ne norsk, pri­vat­fi­nan­siert og ut­gje­ve på Acta for­lag. I 1973 reis­te han til Etio­pia som mi­sjo­na­er for Norsk lu­thersk mi­sjons­sam­band, der ho­vud­ar­bei­det var Det nye tes­ta­men­tet på mi­no­ri­tets­språ­ket sidaama. Etter 1990 var ju­bi­lan­ten til­knytt UiO som stu­dent (ma­gis­ter­grad) og sti­pen­diat (dok­tor­grad med te­ma se­man­tikk), der­et­ter som første­ama­nu­en­sis og pro­fes­sor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.