Der kjø­per og sel­ger mø­tes

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Et fir­ma som he­ter Boklok an­non­se­rer med spørs­må­let: «Har du en tomt som bare lig­ger der til in­gen nyt­te?» An­non­sen er ryk­ket inn i Na­tio­nen, rett over en ar­tik­kel med over­skrif­ten «Vil ha bøn­der til å slut­te med hus­dyr».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.