Førs­te ver­dens­krig skul­le få slutt på alle kri­ger

Det er hund­re år si­den førs­te ver­dens­krig var over. Slik pre­ges ver­den fort­satt av det som skjed­de i en tog­vogn i en fransk skog 11. no­vem­ber 1918.

Aftenposten - - Forside - Inge­borg Moe Kje­til Hans­sen

MERKEDAG: I dag er det 100 år si­den førs­te ver­dens­krig tok slutt. Slik pre­ges ver­den fort­satt av det som skjed­de i en tog­vogn i en fransk skog 11. no­vem­ber 1918.

FOTO: ASSOCIATED PRESS OG AFTENPOSTEN In­ne i den­ne tog­vog­nen un­der­teg­net den tys­ke ut­sen­din­gen vå­pen­hvile­av­ta­len etter førs­te ver­dens­krig. Her er de al­li­er­te for­hand­ler­ne, blant and­re den frans­ke mar­skal­ken Fer­di­nand Foch, som eide to­get. T.h. Af­ten­pos­tens af­ten­ut­ga­ve 11. no­vem­ber 1918.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.