E-SIGARETTER

Agderposten - - NYHETER -

▶ Den vik­tigs­te kom­po­nen­ten i e-sigaretter er ni­ko­tin, og inn­ta­ket av ni­ko­tin fra e-sigaretter er tro­lig like be­ty­de­lig som ved to­bakks­røy­king.

▶ Dam­pen fra e-sigaretter inne­hol­der så mye ni­ko­tin at per­soner i naer­he­ten kan få i seg sam­me meng­de som ved pas­siv to­bakks­røy­king. Det­te kan blant an­net på­vir­ke av­hen­gig­he­ten av ni­ko­tin.

▶ Ved å byt­te ut to­bakks­røyk med e-sigaretter kan man re­du­se­re ri­si­ko­en for kreft. ▶ Hel­se­ri­si­ko­en ved lang­tids­bruk av e-sigaretter i be­folk­nin­gen er ikke kjent. ▶ Cir­ka 50.000 per­soner bru­ker e-sigaretter ukent­lig el­ler of­te­re i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.