His­øy-gau­pa er spor­løst borte

Fle­re har lett, men in­gen nye gaupe­spor er å fin­ne. Gau­pa kan ha svømt sin vei.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ta­rald Rein­holt Aas ta­rald.rein­holt.aas@ag­der­pos­ten.no

Rov­vilt­kon­takt Lars Jo­han Skjeg­ge­dal i Sta­tens na­tur­opp­syn kan «ikke ute­luk­ke det»:

At katte­dy­ret, som opp­sikts­vek­ken­de nok fant vei­en til His­øy, kan ha vendt til­ba­ke til fast­lan­det.

– Folk var ute i hel­ga for å sjek- ke den snø­en som er igjen. De fant in­gen nye spor, sier Skjeg­ge­dal til Ag­der­pos­ten.

Han på­pe­ker at til­ta­ken­de mild­va­er gjør det desto vans­ke­li­ge­re å fin­ne hvor den sky gau­pa har gått.

Den kan, tross kat­ters ry for å ikke like vann, ha svømt til land.

– De svøm­mer hvis de må. El­ler så kan den ha fulgt vei­en til fast­lan­det, sier rov­vilt­kon­tak­ten.

Hvor gau­pa nå måt­te va­ere, er den re­la­tivt trygg.

Kvote­jak­ta i re­gio­nen Aust-Ag­der er del av, er over. Og skal det bli skade­fel­ling, må den først gå løs på hus­dyr.

– Det er få av dem ute nå i fe­bru­ar, på­pe­ker Skjeg­ge­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.