Ulve­par i Østmarka fant hver­and­re på Va­len­tins­da­gen

Agderposten - - NYHETER -

▶ DET kan bli født et valpe­kull i Øst­mar­kare­vi­ret uten­for Oslo til vår­en. På selve Va­len­tins­da­gen ble et ulve­par for­evi­get av et overvåkingskamera. Det er bil­der fra et vilt­ka­me­ra i Lø­ren­skog kom­mu­ne, til­hø­ren­de Norsk insti­tutt for na­tur­forsk­ning, som 14. fe­bru­ar – selve Va­len­tins­da­gen – vis­te to ul­ver som går sam­men i Øst­mar­kare­vi­ret, mel­der Rov­data. – Det er på­vist en ny hann­ulv i re­vi­ret i vin­ter. Han­nen er tro­lig den sam­men ul­ven som ble fo­to­gra­fert på År­ne­stan­gen i Rae­lin­gen 17. ja­nu­ar i år. Ulve­han­nen har sann­syn­lig­vis slått seg sam­men med tis­pa som var ale­ne i re­vi­ret, sier Øystein Flag­stad, gen­eti­ker i Rov­data.

Ul­ven fø­der nor­malt val­per i mai må­ned. Det kan dermed va­ere du­ket for ulve­kull i Østmarka til vår­en.

– Det er helt ty­de­lig fra bil­de­ne at dis­se to har fun­net to­nen. Som of­test føl­ges en par­dan­nel­se av en valpe­fød­sel al­le­re­de på­føl­gen­de vår, så gjen­står det å se om så skjer også den­ne gan­gen, sier Flag­stad.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.