FAKTA

Agderposten - - KULTUR -

▶ 11. fe­bru­ar til 5. mars ▶ Årets ut­ga­ve av Sørlandsutstillingen he­ter Pro tem­po­re - «for ti­den» ▶ For­mål å pre­sen­te­re uli­ke kunst­prak­si­ser i Sør­lands­re­gio­nen (Tele­mark og Ag­der­fyl­ke­ne)

▶ Vi­ses i Kris­tian­sand Kunst­hall 11.fe­bru­ar til 5.mars

▶ 400 be­sø­ken­de den førs­te uka

▶ Ut­stil­lin­gen er bå­de et verk­sted, møte­sted og et vis­nings­rom

▶ Vi­ser noen tids­ba­ser­te ar­bei­der som per­for­mance, film, dans, mu­sikk og opp­les­nin­ger, i til­legg til kunst­verk på et stort fel­les bord

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.