Meldt av forbi­pas­se­ren­de

Agderposten - - NYHETER -

En forbi­pas­se­ren­de på vei til jobb ble møtt av en lei­e­boer som ba ham vars­le bran­nen. Slik var opp­tak­ten til brann­d­ra­ma­et i Arendal.

Den bar­bein­te man­nen løp rundt uten­for den bren­nen­de by­går­den. Han had­de selv klart å kom­me seg ut og for­søk­te å vek­ke de and­re i by­går­den.

– Han løp rundt uten­for byg­get og fikk en forbi­pas­se­ren­de til å vars­le brann­ve­se­net, for­tel­ler inn­sats­le­der Kurt Ul­ven til Ag­der­pos­ten.

And­re forbi­pas­se­ren­de kom til og sam­men star­tet de å rin­ge på ringe­klok­ke­ne til lei­lig­he­te­ne i by­går­de­ne.

Kort tid etter kom de førs­te hjelpe­mann­ska­pe­ne til. Dis­se tok seg så inn i byg­get og un­der­søk­te det­te.

– Vi har tatt oss inn med makt i noen av lei­lig­he­te­ne på søk etter per­soner i byg­get. Men alle var ute, sier Ul­ven.

Det ble opp­ret­ter et eva­kuert­sen­ter ved Thon ho­tell i Arendal for de eva­ku­er­te mens sluk­nin­gen på­gikk.

FOTO: ODDVAR PAULSEN

FULL FYR: Slik så det ut klok­ken 07.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.