FAK­TA

Agderposten - - NYHETER -

▶ 2. mars åp­ner det nye forsk­nings­sen­te­ret CAIR (Cent­re for Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Rese­arch) ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

▶ Sen­te­ret skal fors­ke på smar­te løs­nin­ger ved bruk av kuns­tig in­tel­li­gens.

▶ Blant an­net skal man fors­ke på en ma­skin som vil kun­ne gi råd om psy­kisk hel­se til un­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.