NED­GAN­GEN I FERSK SJØ­MAT FRA 2015 TIL 2016

Agderposten - - HELG -

Det­te vi­ser for­bru­ker­pa­ne­let ▶ GFK Nor­ges ana­ly­se av hus­hold­nin­gers inn­kjøps­va­ner. Fersk fisk to­talt: – 22 pro­sent ▶ DER­AV: ▶

Fersk laks na­tu­rell: – 24 % ▶ Fersk sei na­tu­rell: – 58 % ▶ Fersk ør­ret na­tu­rell: – 15 % ▶ Fros­sen fisk to­talt: + 4 % ▶ DER­AV: ▶

Fros­sen laks na­tu­rell: – 6 % ▶ Fros­sen sei na­tu­rell: + 78 % ▶ Fros­sen ør­ret na­tu­rell: + 8 % ▶ Fersk fiske­fi­let to­talt: – 23 % ▶ DER­AV: ▶

Fersk lakse­fi­let: – 25 % ▶ Fersk sei­fi­let: – 64 % ▶ Fersk ør­ret­fi­let: – 18 % ▶

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.