FAK­TA

Agderposten - - Nyheter -

▶ Den­ne uken skrev VG om en ny av­ta­le som om­hand­ler so­nings­over­fø­ring av Jos­hua French

▶ Av­ta­len skal na­er­mest ha va­ert klar i 2015, men den er ennå ikke for­melt sig­nert.

▶ Av­ta­len skal ha va­ert langt på vei god­kjent av nors­ke myn­dig­he­ter al­le­re­de for to år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.