TIDSPLANEN

Agderposten - - Nyheter -

▶Vi­de­re fram­drift for Aren­dals gatebruksplan er skis­sert slik:

▶9.

mars Åpent folke­møte

(sam­men med sen­trums­pla­nen) – Mars­mai, Ut­ar­bei­de for­slag til til­tak – Hø­ring – 2-3 uker i mai –

– Mai-juni; Inn­ar­bei­de ak­tu­el­le inn­spill i pla­nen – 23. au­gust Be­hand­ling i kom­mune­plan­ut­val­get – 31. au­gust: Be­hand­ling i By­sty­ret.

folke­møte Mai: Nytt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.