Vil flyt­te bus­ser og taxi­er til Bar­bu

Agderposten - - FORSIDE -

Bro over Pol­len, grøn­ne lun­ger i ste­det for par­ke­rings­plas­ser og buss- og taxi­sta­sjon i Bar­bu. Det kan bli no­en av de størs­te end­rin­ge­ne der­som Aren­dal sen­trum blir bil­fritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.