FAKTA

Agderposten - - Nyheter -

▶Pinse­ven­ne­nes ho­ved­kvar­ter i Oslo har bedt sine me­nig­he­ter om å nek­te pres­ter som vil vie ho­mo­fi­le plass på ta­ler­sto­len.

▶I vei­led­nin­gen fra­rå­des le­der­ne å ha «guds­tje­neste­fel­les­skap» med dem som sier ja til vig­sel av like­kjøn­ne­de. ▶I Kris­tian­sand har ko­mi­te­en for Fel­les­mø­te­ne be­stemt at pres­ter som god­tar ho­mo­filt ek­te­skap, ikke skal få tale på noen av mø­te­ne.

▶ I ja­nu­ar ved­tok Kirke­møte at Den nors­ke kir­ke skal vie like­kjøn­ne­de og har ut­ar­bei­det en egen li­tur­gi for dis­se viel­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.