Nytt inn­brudd i bo­lig på His­øy: Sølv­tøy og smyk­ker stjå­let

Agderposten - - Nyheter -

til søn­dag fikk po­li­ti­et enda en mel­ding om inn­brudd på His­øy i Aren­dal. En hus­ei­er på His­øy i Aren­dal som har kom­met hjem fra fe­rie mel­der om inn­brudd i bo­li­gen. Po­li­ti­et får mel­ding om inn­brud­det klok­ken 00.10 natt til søn­dag. - Po­li­ti­et er på vei til ste­det for å ta en åsteds­un­der­sø­kel­se, mel­der ope­ra­sjons­le­der. Sølv­tøy og smyk­ker stjåle. Iføl­ge po­li­ti­et har et vin­du blitt brutt opp og det er stjå­let sølv­tøy og smyk­ker. Det er sik­ret spor på ste­det og sak opp­ret­tes, skri­ver ope­ra­sjons­le­der. Po­li­ti­et meld­te tors­dag kveld at det har va­ert et grovt ty­ve­ri fra en ene­bo­lig på His­øy i Aren­dal. Da skal inn­brudds­ty­ven også ha tatt seg inn gjen­nom et vin­du. Det ble stjå­let smyk­ker og kon­tan­ter. Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, Mar­tin Ug­land, for­tal­te da til Ag­der­pos­ten at det har va­ert fle­re lig­nen­de inn­brudd den sis­te ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.