Han vil dan­ne et nytt tros­sam­funn

Agderposten - - FORSIDE -

Kurt Hjem­dal står i spis­sen for en be­ve­gel­se som øns­ker å gjø­re Nor­mi­sjon Ag­der til et eget tros­sam­funn. Den tid­li­ge­re pres­ten, pas­to­ren og bi­bel­skole­rek­to­ren me­ner Den nors­ke kir­ke nå ikke len­ger har Bi­be­len som sin øvers­te auto­ri­tet, og der­for må han rea­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.