FAKTA

Agderposten - - NYHETER -

▶ Sør­lan­dets størs­te fer­dig­be­tong-le­ve­ran­dør, med ti an­legg i lands­de­len fra Flekke­fjord i vest til Brek­ka i Aren­dal i øst og Sir­dal i Nord. Etab­lert i 2005 og flyt­tet ho­ved­kon­tor fra Lil­le­sand til Mjå­vann i Song­da­len i 2009.

▶ Er fra 2009 en del av Hauge­sund-ba­ser­te Ølen be­tong (etabl 1974) som er et av lan­dets størs­te be­tong­kon­sern med 450 an­sat­te, en om­set­ning på 1,5 mrd. og virk­som­he­ter over det mes­te av lan­det – og så­gar en i Mur­mansk i Russ­land (fra 2007). Roger Ri­be ei­er fort­satt 20 % av Ri­be Be­tong AS. Ølen er ho­ved­ei­er med 50 % og de øv­ri­ge ei­ere er Ted In­vest (20%) og HkB In­vest (10%).

▶ Ri­be Be­tong As Over­tok fra 2. ja­nu­ar 2017 Be­tong Sørs tre an­legg i Kris­tian­sand, Grim­stad og Aren­dal.

▶ Me­d­reg­net et stort, nytt be­tong­verk på Brek­ka i Mo­land (Aren­dal kom­mu­ne) har Ri­be Be­tong der­med ti an­legg for pro­duk­sjon av fer­dig­be­tong: To i Kris­tian­sands-om­rå­det, i Aren­dal, Grim­stad, Lyng­dal, Flekke­fjord, Sir­dal og Åse­ral.

▶ Me­d­reg­net sel­ska­pet Ri­be Be­tong­pum­ping AS har Ri­be Be­tong nå na­er­me­re 100 an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.