Ri­sør-mann sik­tet for å ha over­g­reps­bil­der

Agderposten - - NYHETER -

▶ RI­SØR: Po­li­ti­et ven­ter nå på data­ana­ly­ser for å se om man­nen i 20-åre­ne fak­tisk har hatt over­g­reps­bil­der av barn og om dis­se er las­tet ned el­ler egen­pro­du­ser­te, mel­der Aust Ag­der Blad.

Man­nen er den fem­te per­sonen som er på­gre­pet i Ri­sør det sis­te halv­an­net året for lig­nen­de hand­lin­ger.

Bak­grun­nen for sa­ken er at­man­nen­skal­ha­las­tet ned ting fra net­tet. Tip­set kom fra Kri­pos.

Et­ter det­te ran­sak­te po­li­ti­et man­nens bo­lig og be­slag­la data­ut­styr, som er sendt til vi­de­re ana­ly­se.

– Det kan va­ere alt el­ler in­gen­ting, sier po­liti­sta­sjons­sjef i Ri­sør. Odd Ho­lum, til NRK Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.