På­stand om for­va­ring i 18 år for Max­bo-dra­pet

Agderposten - - NYHETER -

▶ 23-ÅRIN­GEN som har inn­røm­met at han drep­te kun­den Fro­de San­ni på Max­bo på No­tod­den i de­sem­ber i fjor, må døm­mes til 18 års for­va­ring, me­ner stats­ad­vo­ka­ten.

– Dra­pet er eks­tremt. Det er en hen­ret­tel­se, sa stats­ad­vo­kat An­ne Mar­gre­te Katte­land i sin pro­se­dy­re i Aust-Tele­mark ting­rett på No­tod­den tors­dag for­mid­dag.

Hun la ned på­stand om for­va­ring i 18 år, med en minste­tid på 12 år, skri­ver Tele­marks­avi­saog NRK.

Da retts­sa­ken star­tet tirs­dag den­ne uka, er­kjen­te den 23 år gam­le man­nen straff­skyld på alle punk­ter, også nar­ko­tika­be­sit­tel­se og ste­roid­bruk. Katte­land kal­ler dra­pet på Fro­de San­ni 3. de­sem­ber i fjor både gru­somt og ab­surd.

– Gru­som hand­ling

– Det­te er en gru­som hand­ling som har ram­met man­ge – fa­mi­lie og kun­der ved Max­bo. Lo­kal­sam­fun­net er ram­met, og det er også til­tal­tes fa­mi­lie, sa Katte­land i sin pro­se­dy­re.

Hun vis­te til at dra­pet skjed­de i full of­fent­lig­het, med fle­re til­skue­re. Hun på­pek­te at til­tal­te også viss­te hvor­dan han skul­le dre­pe et­ter å ha sett utal­li­ge hen­ret­tel­ses­fil­mer. Tid­li­ge­re i uka kom det fram at den til­tal­te 23-årin­gen lik­te å se sli­ke fil­mer i sak­te film. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.