Til­talt for å ha ført båt uten red­nings­vest

Agderposten - - NYHETER -

▶ TIL­TALT: Med sin 28 fot sto­re tre­båt – med en mo­tor på 16 heste­kref­ter, kjør­te 40-årin­gen fra Aren­dal rett inn i po­li­ti­ets pro­mille­kon­troll. Nå må han sva­re for å ha ført båt i be­ru­set til­stand – og står også til­talt for å ha kjørt uten red­nings­vest. Som om ikke det­te var nok, skal han også ha kjørt uten båt­fø­rer­ser­ti­fi­kat. I 2012 mis­tet han iføl­ge til­ta­len ret­ten til å føre båt et­ter at han skal ha blitt tatt i fylle­kjø­ring på sjø­en. Et­ter det­te skul­le han – iføl­ge de nye reg­le­ne som ble inn­ført i 2010, et­ter ett år ha av­lagt full ny båt­fø­rer­prø­ve. I lø­pet av en fre­dags­kveld i som­mer skal han der­for iføl­ge til­ta­len ha brutt lo­ven på tre for­skjel­li­ge ste­der. Al­ko­hol­kon­sen­tra­sjon i en ut­ån­dings­prø­ve vis­te at han skal ha hatt nes­ten to i pro­mil­le. Sa­ken kom­mer opp se­ne­re i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.