Ad­va­rer mot tann­bleke­mid­del

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ OSLO Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap ad­va­rer mot tann­ble­kings­pro­duk­tet Crest 3 D White­strips Su­pre­me, som inne­hol­der et eks­plo­sivt stoff.

Pro­duk­tet fra Crest sel­ges i Nor­ge av en ame­ri­kansk dis­tri­bu­tør og inne­hol­der 14 pro­sent hydro­gen­per­ok­sid.

Stof­fet be­nyt­tes ofte til blek­ing, men kan gi et­se­ska­der på tann­kjøt­tet og be­ten­nel­se i ner­ve­ne i ten­ne­ne. Folk som har kjøpt pro­duk­tet blir rå­det til å de­stru­ere det. (NTB)--

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.