16-åring dømt til 11 års feng­sel

Agderposten - - NYHETER -

▶ KRISTIANSAND: 16-årin­gen som drep­te Ja­kob Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48), er i lag­manns­ret­ten dømt til 11 års feng­sel.

Lag­manns­ret­ten om­gjør der­med straf­fen fra Kristiansand ting­rett, som men­te gut­ten skul­le døm­mes til 11 års for­va­ring.

– I sam­svar med fler­tal­lets stand­punkt blir straf­fen fast­satt til feng­sel i el­le­ve år, he­ter det i dom­men fra Ag­der lag­manns­rett.

Un­der anke­sa­ken sa 16-årin­gen at han ang­ret på det han har gjort.

– Jeg ang­rer vel­dig. Jeg sy­nes det er vel­dig for­fer­de­lig å leve med – med tan­ke på de etter­lat­te, sa han.

Etter ut­sag­net om at han tenk­te på de på­rø­ren­de, for­lot mo­ren til Ja­kob Has­san retts­sa­len, ty­de­lig pre­get av for­kla­rin­gen. Fa­ren fulg­te kort tid etter.

Fa­mi­lie­ne til Has­san og Ile­bekk sier de skul­le øns­ke de kun­ne va­ert spart for en ny run­de i retts­sys­te­met. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.