Fyr i con­tai­ner

Agderposten - - NYHETER -

▶ FROLAND: Det be­gyn­te å bren­ne i en con­tai­ner med søp­pel i Froland tors­dag kveld.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om bran­nen klok­ken 20.32.

– Mel­ding om brann i con­tai­ner i Bjø­rums­ve­gen. Po­li­ti­et og brann­ve­se­net er på vei til ste­det, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Etter kort tid fikk brann­ve­se­net kon­troll over flam­me­ne.

– Det har brent i en con­tai­ner med søp­pel, bran­nen er sluk­ket, mel­der po­li­ti­et.

Det er ukjent hva som for­år­sa­ket bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.