MC-fø­rer til syke­hus etter buss-smell

Agderposten - - NYHETER -

▶ BIRKENES: Po­li­ti­et kun­ne fre­dag for­mid­dag mel­de om en mo­tor­syk­kel som had­de kjørt på en buss på fyl­kes­vei 41 ved Here­foss i Birkenes kom­mu­ne.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om tra­fikk­ulyk­ken klok­ken 10.52. Po­li­ti­et mel­der at MC har kjørt på buss og at nød­eta­ter umid­del­bart ryk­ket ut.

Ope­ra­sjons­le­der opp­ly­ser at det ikke noe som ty­der på al­vor­lig per­son­ska­de.

Klok­ken 11.34 mel­der po­li­ti­et at fø­rer av mo­tor­syk­ke­len kjø­res syke­hus for vi­de­re be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.