Inn­drar ret­ten til Popcorn-ti­me.no

Agderposten - - NYHETER -

▶ ØKOKRIM inn­drar bruks­ret­ten til do­me­ne­nav­net popcorn­time.no, som ble brukt til å spre pi­rat­ko­pier­te fil­mer og TV-se­ri­er. Gjer­nings­per­sone­ne går fri. Økokrim har ver­ken lyk­tes i å spo­re opp per­sonen som har be­sit­tet bruks­ret­ten til popcorn-ti­me.no el­ler per­sone­ne som har gjort pi­rat­ko­pier­te fil­mer og TV-se­ri­er til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten, opp­ly­ser po­liti­ad­vo­kat Ma­ria Bache Dahl til NTB. Nett­ste­det har va­ert ne­de si­den Økokrim ak­sjo­ner­te. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.