Et ti­talls men­nes­ker i Aren­dal har til nå be­stilt bi­len in­gen har sett

Agderposten - - NYHETER -

▶ VEN­TER: Et ti­talls men­nes­ker i Aren­dal går rundt og ven­ter på bi­len som in­gen til har sett i vir­ke­lig­he­ten – In­ter­es­sen har va­ert vel­dig stor, sier Fredrik Krab­be-Knud­sen hos Nis­san-for­hand­le­ren i Aren­dal. Han snak­ker om den nye Le­af-mo­del­len (bil­det) som tirs­dag pas­ser­te 1.000 ord­rer her i lan­det. Sam­men­lig­net med det­te for­mi­dab­le tal­let, er der­for ikke tal­le­ne for Aren­dal så vel­dig høye. – Men så er da hel­ler ikke tett­he­ten av bom­sta­sjo­ner så stor her ne­de, sier Krab­be-Knud­sen som gle­der seg til ok­to­ber da bi­len for førs­te gang skal vi­ses i Nor­ge. Men fort­satt vil det gå noen må­ne­der før alle de som har be­stilt den nye bi­len får den. Først over nytt­år ven­tes de førs­te bi­le­ne til lan­det. Ag­der­pos­ten: – Nå blir det også en pe­ne­re bil? Krab­beK­nud­sen: – Nå er det ikke ut­se­en­det på bi­len Le­af-kun­de­ne er mest opp­tatt av. Våre kun­der er opp­tatt av at har du en Le­af, har du en øko­no­misk el­bil. Når det er sagt kon­sta­te­rer jeg også at bi­len frem­står som mye pe­ne­re enn sin sva­ert po­pu­la­ere for­gjen-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.